FLÅDESTYRING

GPS Locations flådestyring er en effektiv løsning med real time overblik over alle køretøjer og materiel. En lang række kommuner, forsvaret, transport- og servicevirksomheder har valgt vores løsning, fordi den giver dem et effektivt værktøj til at styre og optimere driften, forenkler en lang række opgaver og giver adgang til ledelsesrapporter.

Fleet Management Solutions (FMS) kaldes normalt også flådestyring.

Vores nye koncept med Grøn Kommune og Grøn Virksomhed tilbyder reduktion af brændstof, dæk og reservedele. Vi er unikke da vi tilbyder vores kunder en FMS løsning, valgfrie sensorer og en ægte miljø-løsning med 10-20% reduktion af CO2.

Uanset valg af løsning er målet at:

 • Få nutids billede af ressourcer og opgaver
 • Opnå drift besparelser og optimere driften
 • Mindske forbrug af brændstof, dæk og reservedele
 • Lette ledelsesopgaver og forenkle administration
 • Få automatisk servicestyring

Fleksibel og skalerbar løsning.

Vores FMS og miljø-løsning kan leveres som et system eller man kan vælge at tilkøbe miljødelen senere. Vælges vores professionelle GPS-trackere gives kunden frihed til at sammensætte en løsning, der kan tilpasses egen opgaveløsning 100% og kan udbygges efter behov.

Vi har lagt vægt på enkel adgang og brug af vores Cloud baserede FMS løsning, som kan tilgås fra PC’er eller smartphones Worldwide.

Vores løsning er udviklet i samarbejde med vores erhvervskunder og de har adgang til alle standardfunktioner fra start af – modsat hvad ses hos andre udbydere. Kunden tilbydes derfor en lang række funktioner, der dækker de fleste kunders behov.

Funktioner:

 • Real time kortdata og position af enheder
 • Real time overblik drift og opgaver
 • Real time ID, position, rute og retning
 • Overblik med grupper & valgfrie symboler
 • Hvem er tættest på kunde, opgave & adresse
 • Punktsøgning og adresse søgning
 • Automatisk log- og kørebøger
 • Kalender med tidsstyring
 • Drift og opgavestyring
 • Automatisk servicestyring
 • Fencing/zoner til alarm ell. besked
 • Udtræk af kort og rapporter
 • Udtræk af ledelsesrapporter
 • Optimering og kontrol af ruter
 • SMS og mail funktion
 • Eksport af data til andre systemer
 • Alarm og tyverisikring
 • Kommunikation med LoxTop Nøgleskabe. Hvem kører bilen.

Til større centraler anbefaler vi storskærm, så enheder og opgaver kan følges real time og ledere og serviceteam kan følge enheders positioner, opgaver der løses, evt. problemer, alarmer og ruter.

Brugerområder:

 • Oprettelse af brugere, ledere og administratorer
 • Gruppering af brugere og køretøjer
 • Oprettelse af samarbejdspartnere
 • Styring af adgang til grupper/funktioner