GRØN VIRKSOMHED & KOMMUNE

Med vores nye Grønne koncept bliver det muligt at spare mellem kr. 20 – 35K om året på tunge køretøjer. Samtidigt bidrager det til at nedsætte CO2 med 10-30%. Vi kombinerer FMS (Canbus) og (TPMS) dæktryksovervågning med vores GPS løsning og tilbyder en miljørigtig løsning, der sikrer vores kunder en besparelse indenfor brændstof, dæk og reservedele.

Vores fokus har altid været at en investering i GPS skal kunne betale sig og gerne hurtigt. Derfor har vi tillagt det stor vægt at finde områder der kan skabe værdi og vækst for vores kunder og for brugerne.

Vores løsning har potentiale til at spare:

  • 5 – 16% brændstof
  • Forlænge levetid på dæk fra 74% – 86%
  • 5 – 10% Besparelser på kritiske reservedele

Dæktest er baseret på test gennemført med Arriva og TI verificerer niveauet.
Test hos forsvaret viser brændstof besparelser på 10-16%.

Vi forventer en ROI på mellem 2 – 6 måneder

Teknologisk er det vigtigt for os at være på forkant og tilbyde unikke forret-ningsløsninger i forhold til de standard produkter, der udbydes på markedet. Derfor blev GPS Location i november 2011 udvalgt til at deltage i danmarks-finalen for innovative Cleantech virksomheder af Erhvervs og byggestyrelsen.

En grøn fordel for alle

Lastbiler og tungere køretøjer står for over 30% af den totale CO2 udledning og transport-branchens udledning har været stigende siden 1990, selvom alle andre branchers udledning har været faldende og dermed udleder mindre CO2. Se tabellen herunder.

Vi ved at det er de tunge køretøjer, der både kan opnå de største besparelser og bidrage positivt til miljøet med nedbringelse af CO2. Derfor fokuserer vi på kommuner og transport branchen. GPS Location har modellen og løsningen til at nedsætte CO2 med 10-30% samt give driftsbesparelser på samme niveau.

 

co2