SNERYDNING OG SALTNING

I forbindelse med vinter og snerydnings opgaver tilbyder GPS-Location en komplet løsning udvilket til kommuner.

Vores løsning sikre real time monitering af vinter og snerydningsopgaver, således driftlederen altid kan se status på hvor meget af opgaven er løst og hvor køretøjer befinder sig og er på vej hen.

Saltspredning på Sjælland

Saltspredning på Sjælland

Løsningen er således meget velegnet til at besvare borger henvendelser omkring, hvornår kommunen rydder veje og områder.

Vi tilbyder automatisk eksport af data til Vejdirektoratets Vinterman system.

Kommunerne sender oplysninger til Vinterman om hvor og hvornår der saltes, for give effektive glatførevarsler og styre hvor meget der saltes på landsplan.

Vi kan løse denne opgaven på såvel hydrauliske og eldrevne plove, saltere mv.

 

Vores løsning kan desuden optimere opgaveløsningen, da kommunen får mulighed for at sammenligne løste vinteropgaver med de planlagte ruter jf. kommunens vinterregulativ.

Snerydning

Snerydning

Kommunen får også adgang til en lang række nyttige funktioner så som: Log- og kørebog, overblik over grupper, rapporter, servicestyring se mere under Flådestyring »

Vi har erfaring i at montere følere/sensorer på såvel hydrauliske, eldrevne plove, saltspredere mv.

Kontakt os på 31228800 for yderligere informationer