KOMMUNALE OPGAVER

GPS Locations webbaserede løsning giver en bred vifte af muligheder til at løse og kvalitetssikre udførelsen af opgaver indenfor Teknik og Miljø.

 • Drift, service management
 • Vej og Park
 • Renhold
 • Vinter
 • Medarbejder Kommunikation

Alt ses i realtid på et virtuelt, digitalt kort, der kan skaleres op og ned samt panoreres i alle kompasretninger.

Processer og arbejdsopgaver

Alle opgaver, kørselsrapporter, kan enten registreres automatisk eller manuelt ved medarbejder input eller registreringer.
Endvidere kan oprettes fences eller hegn der ligeledes kan printes eller eksporteres til integration til egne lokale systemer.

Vi tilbyder også udarbejdelse af speciel tilrettede rapporter mv.

Samarbejde med Vinterman

GPS Location tilbyder eksport af data til Vejdirektoratets systemer som idag kan håndtere opgaver indenfor

 • Salt
 • Snerydning, plov og sneslynge
 • Kombi (salt+sne)
 • Grus
 • Patrulje
 • Fejning
 • Græsklipning
 • Grødeskærer (græsklipning under vandet i vandløb)
 • Afspærring
 • Andet
 • Tavle – Skiltevogne