KOMMUNALE OPGAVER

GPS Locations webbaserede løsning giver en bred vifte af muligheder til at løse og kvalitetssikre udførelsen af opgaver indenfor drift af køretøjer i både Hjemme og Sygeplejen og i Teknik og Miljø.

 • Drift, service management
 • Vej og Park
 • Renhold
 • Vinter
 • Medarbejder Kommunikation
 • Kilometer rengskab
 • Ruteplanlægning
 • Opgave styring
 • OBD integration til de fleste typer af køretøjer til brug for
  – Reelle km beregninger
  – Brændstof beregninger og beskyttelse mod tyveri
 • Et rapport modul til almene og avancerede samt automatiserede rapporter.

Alt ses i realtid på et virtuelt, digitalt kort, der kan skaleres op og ned samt panoreres i alle kompasretninger.

Processer og arbejdsopgaver

Alle opgaver, kørselsrapporter, kan enten registreres automatisk eller manuelt ved medarbejder input eller registreringer.
Endvidere kan oprettes fences eller hegn der ligeledes kan printes eller eksporteres til integration til egne lokale systemer.

Samarbejde med Vinterman

GPS Location tilbyder eksport af data til Vejdirektoratets systemer som i dag kan håndtere opgaver indenfor

 • Salt
 • Snerydning, plov og sneslynge
 • Kombi (salt+sne)
 • Grus
 • Patrulje
 • Fejning
 • Græsklipning
 • Grødeskærer (græsklipning under vandet i vandløb)
 • Afspærring
 • Andet
 • Tavle – Skiltevogne