RENOVATION OG AFFALD

skrald_360x87

Vi har udviklet en løsning, der registrerer tømning af skrald og papirkurve, således ruter fremover kan optimeres og tilpasses behovet for tømning. Løsningen involverer medarbejderen som via et knappanel trykker for om affaldsspanden er tom, halvtom, fuld eller overfyldt. Kunden kan vælge andre input som f.eks. hærværk.

Oplysningerne visualiseres på vores live kort og via rapportmodulet kan kommunen planlægge de bedste ruter og ændre tømning for andre ruter til færre tømninger.

Gevinst: Kommunen kan reducere antallet af kørte KM, undgår skrald i gader-ne, klager fra borgere og ekstra arbejde. Der gives tid til at kvalitetssikre andre opgaver.

Andre anvendelsesområder:

Knappaneler er enkle at bruge og de involverer medarbejderne på en positivt måde, ved at de selv nemt og uproblematisk kan registrere kommende opgaver og problemer, som kommunen skal håndtere. Hermed får kommunen en løben-de identifikation af opgaver og problemer uden at skulle afsætte ekstra res-sourcer til at kortlægge og beskrive opgaver som problemer.

Knappaneler kan kombineres med andre service- og rutineopgaver og anvendes til registrering af:

  • Ødelagte skilte
  • Huller i veje og fortov
  • Manglende og ødelagt belysning
  • Opsamling af farlig affald og kanyler
  • Bjørneklo & skadedyr
  • Registrering af opgave eller fejl eller mangel