KL anbefaler kommuner at installere GPS’er i deres biler

Af B17 Kataloget fra Kommunernes Landsforening, som netop er udkommet, fremgår det med al tydelighed hvor stor en gevinst det vil være for andre kommuner at gøre som Slagelse Kommune; at investere i vores avancerede GPS’er til deres biler, og integrere med de elektroniske nøgleskabe fra vores partner KEYper Systems Danmark, hvilket giver en endnu højere gevinst.

Her er et udpluk fra kataloget (med udgangspunkt i allerede installerede GPS’er fra GPS Location og nøgleskabe fra KEYper Systems Danmark) – omtalen taler sit eget tydelige sprog, og kan vel nærmest betegnes som en opfordring til kommunerne:

GPS i bilerne reducerer udgifter til reparationer
Elektroniske nøgleskabe og GPS i kommunens biler har reduceret udgifter til reparationer af bilerne. Den enkelte medarbejder kontrollerer bilen før og efter kørsel. Det har medført større ansvar for at aflevere bilerne skadesfri.

Forventet/ realiseret økonomisk gevinst
Der forventes et betydeligt fald i udgifterne til reparation af skader på biler. Antallet af skader er reduceret med ca. 50 pct. Dette svarer til en besparelse på mindst 0,5 mio. kr. årligt totalt for ca. 53 biler i hjemme- og sygeplejen. Registreringer viser, at det typisk er på disse områder, der forekommer flest skader på biler.

GPS´erne har en besparelse i sig selv. GPSén er med til at reducere overkørte kilometer samt arbejdstid på at holde øje med næste servicetid. Dette forventes at medføre en besparelse i størrelsesordenen min. 0,5 mio. kr. pr. år for de i alt ca. 70 biler som CSO råder over.

Af andre gevinster(som vi er 100% enige i) nævnes også:

  • Tryghed for medarbejderne, da der fremover ikke er tvivl om, hvem der har kørt i hvilken bil hvornår og hvorhen
  • Større ansvarsbevidsthed hos medarbejderne, der låner kommunebil; Overholde færdselsloven (hastigheden) og kører denne med samme påpasselighed, som var det deres private bil
  • Kilometerregistrering
  • Varsling af næste service
  • Spore og tracke – når en skade opstår, kan man bl.a. se hastighed
  • Hurtigere reaktionstid i forhold til reparation ved opståede bilskader kombineret med let og hurtig tilgang til data ved anmeldelse af skade til forsikring
  • Grønt regnskab Co2 – forbrug kontra kilometer
  • Plejen kan hurtigt se, hvilken bil/hvem der er nærmest, når der er behov for et akutbesøg hos en borger
  • Let registrering og dermed statistik over skader på biler pr. medarbejder, hvilket giver mulighed for at sætte ind i forhold til dels medarbejdernes bilkørsel – dels indsatser i forhold til de menneskelige konsekvenser hos medarbejdere, der involveres i bilskader

Læs selv hele underpunktet “GPS i bilerne reducerer udgifter til reparationer”  i afsnittet “Digitalisering og ny teknologi” på side 198.