VEJ- OG ASFALTOPGAVER

I forbindelse med vej- og asfaltopgaver tilbyder vi en GPS løsning, der visuelt på vores live kort viser, hvor der udføres vej- og asfaltopgaver. Det er muligt at hente statistiske data om hvilke vejmaskiner, der har kørt i et givent område, hvornår og hvor længe. Driftchefen kan således fakturere opgaven, vurdere effektiv drifttid og kvalitetssikre arbejdsopgaver.

asfalt_500x185

Ved ønske om status på opgave eller som dokumentation for arbejdets udførelse kan de udførte arbejdsopgaver samles i en rapport og udprintes. I systemet kan indlægges faste ruter til alle formål, således kørte ruter løbende kan optimeres, dokumenteres og afstem-mes.

Data er altid tilgængelige med log-in på www.gpslocation.com ligesom data kan eksportes i de mest gængse formater.

 

Kontakt os på 31228800 for yderligere information