HURTIGT I DRIFT

Kort tid fra beslutning til løsningen er i drift
Vi har erfaring med implementering af få til flere hundrede GPS-tracking enheder for vores erhvervskunder. Den samlede løsning er typisk i produktion på få uger og under størst mulige hensyntagen til jeres daglige drift.
GPS/Fleet Management Systems (FMS) løsningen opsættes jf. jeres krav og er klar til brug indenfor få uger.
Montering af GPS/GSM tracking enhederne i et køretøj tager fra 1 – 2½ time og foretages af vores specialuddannede montører på værksteder eller på kundens lokation efter aftale.
Uddannelsen af jeres brugere i vores GPS/FMS løsning tager ca. 4 timer og tilbydes båd individuelt eller samlet i grupper.
Vi tilbyder også uddannelse og certifikation af jeres egne montører ved større projekter på flere lokationer.

Kundeservice og brugervejledning.

Business woman wearing headset working on computer with colleagues in background

Kundeservice

Vores kundeservice hjælper brugerne godt igang og herudover kan brugere hente hjælp i vores instruktive brugervejledning på dansk. Skulle I sidde med et problem som jeres superbruger ikke kan løse, hjælper vores konsulenter jer med opgaven.

Data er altid tilgængelige med log-in på www3.gpslocation.com ligesom data kan eksporteres i de mest gængse formater.