LASTBILER OG HÆNGERE

Lastbiler og hængere

Til lastvognsmarkedet tilbyder vi en unik GPS løsning der tilgodeser både trækkere og trailere.

Med focus på grøn teknologi tilbyder GPS Location kundetilpassede løsninger der kombinerer avancerede GPS tracking enheder, med vores softwareportal (hjemmeside) og derved stiller information om og fra rullende materiel som fx busser, lastbiler, sættevogne og anhængere mv. til rådighed for de driftsansvarlige i virksomheden.

Kompetence

Vi har 10 års erfaring med at tilkoble tracking enhederne til både inputs, FMS og RFID sensorer i det kørende materiel for derved at kunne sikre registreringer og at fx dæktryk, olietemperatur, kølelast mv. og vedligeholdelsesterminer ligger inde for de snævre grænser, der giver de laveste driftsomkostninger.

Vores softwareportal sikrer ledelsen fra øverste niveau til den lokale værkstedsansvarlige og chauffører adgang til realtids informationer over en række parameter, der giver ledelsen mulighed for dels at dokumentere hvor driftsmateriellet befinder sig, har været og forventet ankomst til mulighed for ruteplanlægning. Dertil kommer sikring af materiellet med fx, avancerede startspærrefunktioner, fencing (elektronisk hegn) og adgangsregulering med Dallas Keys eller RFID teknologi mv.


Integration til Garmin

Som kunde hos os får du på www.gpslocation.com adgang til at kommunikere med chauffører og sende opgaver mv til en Garmin Navigator via vores GPS enhed i køretøjet. Det giver mulighed for at udnytte følgende services.

• chauffør ID.
• kommunikationsystem til Chauffører
• udsendelse af jobs
• udsendelse af ruter