KL anbefaler kommuner at installere GPS’er i deres biler

Af B17 Kataloget fra Kommunernes Landsforening, som netop er udkommet, fremgår det med al tydelighed hvor stor en gevinst det vil være for andre kommuner at gøre som Slagelse Kommune; at investere i vores avancerede GPS’er til deres biler, og integrere med de elektroniske nøgleskabe fra vores partner KEYper Systems Danmark, hvilket giver en endnu højere gevinst.

Her er et udpluk fra kataloget (med udgangspunkt i allerede installerede GPS’er fra GPS Location og nøgleskabe fra KEYper Systems Danmark) – omtalen taler sit eget tydelige sprog, og kan vel nærmest betegnes som en opfordring til kommunerne:

GPS i bilerne reducerer udgifter til reparationer
Elektroniske nøgleskabe og GPS i kommunens biler har reduceret udgifter til reparationer af bilerne. Den enkelte medarbejder kontrollerer bilen før og efter kørsel. Det har medført større ansvar for at aflevere bilerne skadesfri.

Forventet/ realiseret økonomisk gevinst
Der forventes et betydeligt fald i udgifterne til reparation af skader på biler. Antallet af skader er reduceret med ca. 50 pct. Dette svarer til en besparelse på mindst 0,5 mio. kr. årligt totalt for ca. 53 biler i hjemme- og sygeplejen. Registreringer viser, at det typisk er på disse områder, der forekommer flest skader på biler.

GPS´erne har en besparelse i sig selv. GPSén er med til at reducere overkørte kilometer samt arbejdstid på at holde øje med næste servicetid. Dette forventes at medføre en besparelse i størrelsesordenen min. 0,5 mio. kr. pr. år for de i alt ca. 70 biler som CSO råder over.

Af andre gevinster(som vi er 100% enige i) nævnes også:

  • Tryghed for medarbejderne, da der fremover ikke er tvivl om, hvem der har kørt i hvilken bil hvornår og hvorhen
  • Større ansvarsbevidsthed hos medarbejderne, der låner kommunebil; Overholde færdselsloven (hastigheden) og kører denne med samme påpasselighed, som var det deres private bil
  • Kilometerregistrering
  • Varsling af næste service
  • Spore og tracke – når en skade opstår, kan man bl.a. se hastighed
  • Hurtigere reaktionstid i forhold til reparation ved opståede bilskader kombineret med let og hurtig tilgang til data ved anmeldelse af skade til forsikring
  • Grønt regnskab Co2 – forbrug kontra kilometer
  • Plejen kan hurtigt se, hvilken bil/hvem der er nærmest, når der er behov for et akutbesøg hos en borger
  • Let registrering og dermed statistik over skader på biler pr. medarbejder, hvilket giver mulighed for at sætte ind i forhold til dels medarbejdernes bilkørsel – dels indsatser i forhold til de menneskelige konsekvenser hos medarbejdere, der involveres i bilskader

Læs selv hele underpunktet “GPS i bilerne reducerer udgifter til reparationer”  i afsnittet “Digitalisering og ny teknologi” på side 198.

FOA om minimering af skader på køretøjer i Hjemmeplejen

FOA har d. 3. marts 2016 begået en artikel, hvor de i forbindelse med Hjemmeplejen i Slagelses indførelse af elektroniske nøgleskabe, fremhæver den store gevinst i form af minimering af skader på Hjemmeplejens køretøjer.

Det er også fuldstændig korrekt, og der er igen tale om nøgleskabe fra KEYper Systems Danmark. Og så må vi lige korrigere; Slagelse Kommune behøvede altså ikke at tage helt til USA for at lede efter et nøgleskab – vi havde allerede i KEYper Systems Danmark sørget for at de ikke behøvede at forlade Sjælland. Men det er korrekt at de elektroniske nøgleskabe er et amerikansk kvalitetsprodukt, som altså forhandles af KEYper System Danmark.

Og igen må vi lige slå et slag for den totalløsning der her er tale om, hvor der i alle Hjemmeplejen i Slagelses køretøjer er installeret GPS’er fra GPS Location – og at det er dén integration der giver den helt store gevinst på bundlinjen.

Kontakt GPS Location hvis du vil høre nærmere om denne løsning.

Se FOA’s fine video om brugen af det elektroniske nøgleskabet fra KEYper Systems:

Læs hele FOA’s artikel om Hjemmeplejen i Slagelses succes med nøgleskabet fra KEYper Systems Danmark.

Hjemmeplejen gør op med millionskader på deres køretøjer

SN.dk har den 10. februar 2016 bragt en artikel om at Sjællandske skriver at elektroniske nøgleskabe i dén grad hjælper på antallet af skader og nedbringer Slagelse Kommunes udgift til reparationer af køretøjer, hvilke årligt beløber sig til i omegnen af to millioner kroner.

Hvad der ikke står i artiklen er at det drejer sig om elektroniske nøgleskabe fra vores partner KEYper Systems Danmark – og at det er pga. en integration mellem nøgleskabene og vores GPS’er i hjemmeplejens køretøjer, der samlet giver den helt store gevinst.

Kontakt GPS Location hvis du vil høre nærmere om integration mellem elektroniske nøgleskabe og GPS’er i køretøjer.

Læs hele artiklen på sn.dk her

Billedet er lånt af Lokalavisen.dk

Robotplæneklippere stjålet fra rådhus fundet igen via GPS

Lokalavisen.dk bragte 25. april 2015 en artikel om at Rudersdal Rådhuset har været så uheldig at få stjålet to kostbare robotplæneklipper til en samlet værdi af 50.000 kr.

Men til alt held var plæneklipperne udstyret med GPS’er fra GPS Location, så historien ender lykkeligt med at plæneklipperne bliver fundet igen af politiet, i en varevogn der havde krydset grænsen til Tyskland.

Politiet vil efterfølgende undersøge om der er andre af de effekter der befandt sig i varevognen der er meldt stjålet, da man via GPS’ens historik kan se, at vognen har gjort ophold andre steder i landet på sin vej mod grænsen.

Hele artiklen kan læses på lokalavisen.dk her. (så længe artiklen er tilgængelig)