ÆLDRE OG HANDICAPPEDE

_ldre_borger_310x206

Hvert år “løber” 1200 demente væk og der dør ca. 8-10  hvert år, som desværre findes for sent. Sådan behøver det ikke være. Se hvad Nis Peter Nissen, direktør hos Alzheimerforeningen siger i avisen »

GPS-Location har udviklet en intelligent GPS løsning til at finde og redde ældre borgere inden det er for sent. Løsningen tilbyder også langt større frihed, da gå- og indkøbsture bliver mulige uden at en ledsager skal være med hver gang. Hermed øges livskvaliteten hos den gruppe af ældre og handicappede som er rimeligt selvhjulpne.

Fordele

  • Skaber tryghed for hele familien og/eller personale
  • Skaber mere frihed for den ældre eller handicappede
  • Alarmfunktion ved fald, tryk på knap eller ud af område
  • Kan se ældre eller handicappet real time på kort
  • Kan ringe og berolige pårørende – også tvungent opkald
  • Ligner telefon, så løsningen ikke signalerer syg/handicappet

Målgruppe
Henvender sig til ældre med lettere alzheimer, senilitet og hjerneskader og derved manglende stedsans eller let til forvirring. Samt personer, der er handicappede med samme udfordringer som ovenfor eller har svært ved at bedømme egen energi og har brug for hjælp til at klare turen tilbage til hjemmet. Samt svækkede personer, der har behov for adgang til hurtig hjælp.

Formål
Sikre en bedre livskvalitet og at målgruppen fortsat kan gå ture, købe ind og bevare deres frihed og er mest muligt  selvhjulpen.

Erstatte bekymring og frygt hos familie/plejere og hos den ældre med ro og glæde. Undgå længerevarende bortkomst og dødsfald.

Formål for offentlig ældrepleje
Mindsker behovet for at afsætte personale, når ældre borgere skal ledsages i byen.  Højner serviceniveau og livskvalitet for ældre, da svaret nej “vi har ikke tid & folk nok” nu kan erstattes af “God tur – tag din telefon (GPS) med”.